• Quality Software Hardware Services
 • Kvalita Softvér Hardvér Služby
 • Ing. Miroslav Osuský - QSHS

Ponuka

Vážení zákazníci, QSHS Vám ponúka svoje služby v týchto oblastiach:
    

Kvalita

 • poradenská, konzultačná a lektorská činnosť pre systémy manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000 a ISO/TS 16949:2002
 • vykonávanie interných a externých auditov pre systémy manažérstva kvality
 • vykonávanie činností manažéra kvality
 • vykonávanie činností predstaviteľa manažmentu (splnomocnenca) pre systém manažérstva kvality
 • vytváranie dokumentácie pre systémy manažérstva kvality
    
    

Environment

 • poradenská, konzultačná a lektorská činnosť pre systémy environmentálneho manažérstva
 • vykonávanie interných auditov pre systémy environmentálneho manažérstva
 • vykonávanie činností manažéra systému environmentálneho manažérstva
 • vykonávanie činností predstaviteľa manažmentu (splnomocnenca) pre systém environmentálneho manažérstva
 • vytváranie dokumentácie pre systémy environmentálneho manažérstva
    
    

Softvér

 • výber vhodného softvéru pre systémy manažérstva kvality
 • výber vhodného softvéru pre systémy environmentálneho manažérstva
 • výber softvéru podľa požiadaviek zákazníka
 • inštalácie softvéru
 • školenie a výcvik pracovníkov pre používanie softvéru
 • zabezpečenie a dodávka softvéru podľa požiadaviek zákazníka
 • vývoj softvéru podľa požiadaviek zákazníka
 • testovanie softvéru podľa požiadaviek zákazníka
    
    

Hardvér

 • výber vhodného hardvéru potrebného pre prevádzkovanie softvéru pre systémy manažérstva kvality, systém environmentálneho manažérstva
 • výber vhodného hardvéru podľa požiadaviek zákazníka
 • zabezpečenie a dodávka hardvéru podľa požiadaviek zákazníka
 • inštalácia hardvéru
 • zabezpečenie údržby a opráv hardvéru
    
    

Služby

 • správa malých počítačových sietí
 • správa malých informačných systémov
 • navrhovanie a udržiavanie web stránok (webdesign)
 • vytváranie dokumentácie podľa požiadaviek zákazníka
 • vykonávanie hodnotenia a výberu dodávateľov podľa požiadaviek zákazníka
 • prepísanie a grafická úprava dokumentov podľa požiadaviek zákazníka
 • zabezpečenie služieb podľa požiadaviek zákazníka
    

Ak Vás táto ponuka zaujala, kontaktujte nás. A Vaše plány sa stanú skutočnosťou.

         
BEST-TOP.sk

optimalizace PageRank.cz


FireFactor

Topindex.sk - internetový katalóg, inzeráty, informácie a zábava